Bibliotheek

Kantoren & openbare ruimten

Herinrichting | Amsterdams Historisch Museum | 2003
In de bibliotheek van het Amsterdams Historisch Museum zijn ruimtes binnen de ruimte gecreëerd. Van deze werkeenheden zijn twee wanden gesloten terwijl de andere twee zijden gevormd worden door een balieruimte met open kastjes voor de display van documentatiemateriaal. Door het hele blok op pootjes te zetten en los van het plafond te laten, alsmede door de open structuur, lijkt het blok te zweven in de ruimte.
Foto’s: Alexander van Berge