Particulieren

Bij verbouw en afbouw van woningen stellen wij onszelf de taak structurele ingrepen aan te brengen.

Het doel van de verbouwing is om ruimtes te creëren die door de opdrachtgever naar eigen smaak kunnen worden ingericht. Uitgangspunt is de functie die de ruimte moet vervullen.

Het resultaat moet bovendien een lange adem hebben, het moet veranderende smaken en modes kunnen overleven.