Credo Museale projecten

Een tentoonstellingsconcept ontstaat in overleg tussen organisatoren, conservatoren, technische staf en de interieurarchitect. Inhoud en vorm zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

De tentoonstelling wordt gestructureerd naar de aard van de thema’s en objecten. De vormgeving zorgt ervoor dat die structuur zichtbaar wordt en heeft als enig doel de thema’s en de objecten het best tot hun recht te laten komen, zowel bij objectgerichte als verhaalgerichte tentoonstellingen.

Het budget en de ruimte zijn uiteraard bepalende factoren in de conceptontwikkeling. Het zoeken naar oplossingen binnen financiële of ruimtelijke beperkingen wordt ervaren als een uitdaging.